Rozmnožovanie

  • ArsVet Veterinárna klinika, Krynica Zdrój

  • Zaoberáme sa komplexnou starostlivosťou o graviditu od okamihu plánovania cez celé jej obdobie, pôrod a starostlivosť o potomka.

    Pomáhame pri určovaní optimálneho dňa párenia vďaka cytologickým testom a koncentrácii hormónov v krvnom sére samice. Graviditu potvrdzujeme pomocou ultrazvuku alebo röntgenového vyšetrenia. Pomáhame tiež pri riešení tehotenstva stimuláciou pôrodu alebo cisárskym rezom, ak si to situácia vyžaduje. Podporujeme tiež majiteľov v starostlivosti o novonarodené mláďatá, poskytujeme im poradenstvo v otázkach starostlivosti a výživy a organizujeme programy na ochranu mladých pred parazitmi a infekčnými chorobami.

  • Gynekologická liečba

    linia.png

    Zaoberáme sa tiež liečbou anomálií, ako sú fantómové tehotenstvo, pyomyxia súvisiaca s hormonálnou hrou u samice, pokiaľ je to možné, liečime ich chirurgicky alebo preventívne, ak je taká možnosť a ak sa jedná o chovnú samicu. Mliečna žľaza u zvierat, rovnako ako u ľudí, má sklon k neoplastickým zmenám a v takýchto situáciách si vyžaduje okamžité chirurgické odstránenie. Na našej klinike často vykonávame mastektomické zákroky hlavne u feniek, ktoré predtým neboli sterilizované a sú sexuálne neaktívne.