Preventívna starostlivosť

  • ArsVet Veterinárna klinika, Krynica Zdrój

  • Preventívna starostlivosť je najobľúbenejší odbor veterinárneho lekárstva, ktorý v našej klinike poskytujeme v plnom rozsahu pre domáce, ako aj exotické zvieratá.

  • Preventívna starostlivosť zvierat

    linia.png

    Pozývame Vás na očkovanie, odčervenie, ochranu pred vonkajšími parazitmi, čipovanie a vydávanie pasov. Preventívna starostlivosť zahŕňa okrem iného aj pravidelné vyšetrenia a kontroly úst, pokožky, uší. Vykonávame aj lekárske vyšetrenia spojené s cestovaním a výstavami.