Dermatológia

  • ArsVet Veterinárna klinika, Krynica Zdrój

  • Veterinárna dermatológia je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí veterinárnej medicíny. Je to jedna z najširších veterinárnych špecializácií. Ak sa chcete stať dobrým dermatológom, musíte preskúmať nielen kožné choroby, ale aj mnoho ďalších oblastí veterinárnej medicíny, pretože to, čo sa deje v tele, sa často odráža na koži.

    Preto musí byť každý dermatológ v prvom rade veľmi dobrým internistom. Dermatológia spočíva hlavne v stanovení diagnózy, nie vždy je to o úplnom vyliečení pacienta, pretože mnohé choroby sa nedajú vyliečiť stopercentne, ale poznanie ich príčiny sa dá zvládnuť tak, aby život zvieraťa bežal pohodlne.

  • Dermatologická diagnostika

    linia.png

    Ak chcete skontrolovať, čo je príčinou zmien pozorovaných na pokožke, mali by ste vykonať tzv. dermatologickú diagnostiku, to znamená škrabanie, trichogram, cytologické testy, mykologické a bakteriologické kultúry a niekedy aj intradermálne a sérologické alergické testy. Ako vidíte, máme si z čoho vyberať, takže diagnostika je založená na dôkazoch, nie na predpokladoch. Na našej klinike pracuje lekár so špecializáciou v tejto oblasti, preto vám odporúčame, aby ste sa objednali priamo k dermatológovi.