Chirurgia

  • ArsVet Veterinárna klinika, Krynica Zdrój

  • Ponuka chirurgických zákrokov sa dynamicky rozvíja. Vykonávame klasické jednoduché operácie ako kastrácia, pruh, zákroky súvisiace s pokožkou, tráviacim ústrojenstvom, močovým ústrojenstvom a čoraz komplikovanejšie ortopedické zákroky, napríklad stabilizácia kolenného kĺbu s natrhnutým krížovým väzom alebo chirurgická stabilizácia pri zlomeninách kostí.

  • Poskytujeme vysoké bezpečnostné štandardy

    linia.png

    Na našich pacientov čaká veľmi dobre vybavená chirurgická miestnosť so zariadením na inhalačnú anestézu. Štandardom je prispôsobenie počtu lekárov a technikov, ktorí majú zákrok vykonať, pri dodržaní všetkých štandardov čistoty a bezpečnosti, napríklad sterilizáciu sučky vykonávajú dvaja operátori a osoba dohliadajúca na priebeh anestézie. Pri plánovaní rozsahu zákroku a jeho opodstatnenia často používame zobrazovaciu diagnostiku, t. j. ultrazvuk a / alebo röntgen. Sme schopní vykonať krvné testy a zobrazovacie vyšetrenia priamo pred zákrokom pomocou prístroja dostupného na našej klinike.